Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024
25/01/2024 10:45:51 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/01/2024, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 541/KH-UBND về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
     Theo Kế hoạch, thời gian tuyên truyền từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 24/02/2024 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Q Mão đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền những thành tựu đổi mới đất nước gắn với hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn; các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm; tuyên truyền đợt giao quân đầu năm 2024, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; tuyên truyền Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
   Về hình thức tuyên truyền, UBND Thành phố yêu cầu triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Trang trí khẩu hiệu, panô, biểu ngữ, treo cờ... tại những nơi công cộng, công sở, các doanh nghiệp và các hộ gia đình (lưu ý không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần và các sản phẩm gây hại cho môi trường). Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị (trong đó thực hiện rà soát tháo dỡ, thay mới các cờ, băng rôn, pa nô khẩu hiệu đã cũ hỏng; tăng cường trang trí  hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường) nhằm tạo không gian vui tươi, trang trọng, sạch đẹp mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn Thành phố.
   Thông qua các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 nhằm Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 94 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1930-2024)... Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương đất nước.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>