Thành phố Huế: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
08/11/2022 10:20:35 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 08/11/2022, UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã được các cấp quan tâm, chú trọng, với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, sự cố gắng của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được một số kết quả nhất định.
   Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đạt hiệu quả cao,...
Đồng chí Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị
 
   Lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu lãnh đạo và cán bộ, công chức tham mưu các lĩnh vực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức liên quan của 36 xã, phường trực thuộc thành phố; Hiệu trưởng các trường (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) trên địa bàn thành phố tiếp thu các nội dung tại hội nghị.
   Theo đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hồ Nhân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày 02 chuyên đề: Công tác phòng chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc.
   Qua hội nghị này nhằm cung cấp thêm thông tin cần thiết giúp cho các đại biểu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo và phát huy quyền của công dân thực hiện pháp luật về tố cáo; phòng, chống tham nhũng. 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)