THÀNH PHỐ HUẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG HÒA GIẢI CƠ SỞ NĂM 2023
02/10/2023 8:42:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 27/9/2023, tại Hội trường UBND thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) thành phố Huế tổ chức hội nghị “Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cơ sở năm 2023”. Đến tham dự hội nghị có sự hiện diện: Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch HĐPHPBGD PL tỉnh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo và định hướng Hội nghị, các Thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, cùng 330 đại biểu là Hòa giải viên cơ sở của 36 phường, xã thuộc thành phố.
Hình ảnh tại Hội nghị “Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cơ sở năm 2023”
Hình ảnh tại Hội nghị “Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cơ sở năm 2023”
   Tại hội nghị các đại biểu được nghe các Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp đã truyền tải 02 chuyên đề: “Một số các quy định của pháp luật liên quan đến hòa giải cơ sở (hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, thừa kế…” và “Một số kỹ năng về hòa giải ở cơ sở”; đồng thời, được cấp phát các tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Theo đó, các hòa giải viên được trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật mới liên quan đến công tác hòa giải, và bổ sung thêm những kỹ năng cơ bản gồm: kỹ năng tiếp cận thông tin về vụ việc hoà giải và nhu cầu của các bên; kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu; kỹ năng tra cứu, tham khảo, vận dụng pháp luật, phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong hoạt động hoà giải ở cơ sở; kỹ năng tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hoà giải; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục, vận động các bên tự thoả thuận dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp; kỹ năng ghi chép biên bản, sổ theo dõi hoạt động hoà giải, lập văn bản hoà giải không thành.
   Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở của 36 phường, xã trên địa bàn thành phố, hàng năm UBND thành phố Huế đều tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cơ sở cho gần 400 Hòa giải viên cơ sở. Thông qua các Hội nghị này, các hòa giải viên được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian tới.
Phòng Tư pháp thành phố Huế