Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức hành quân rèn luyện đêm
22/09/2023 5:11:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm kiểm tra chất lượng hành quân xa, mang vác nặng và rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Tối 21/9/2023, Ban CHQS thành phố Huế tổ chức hành quân rèn luyện cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và Trung đội dân quân Thường trực Ban CHQS thành phố.
   Sau hơn 3 giờ hành quân bộ, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
   Đây là một trong những nội dung huấn luyện, rèn luyện được Ban CHQS thành phố Huế duy trì thường xuyên. Qua đó, đánh giá năng lực, trình độ hiệp đồng, chỉ huy điều hành của đội ngũ chỉ huy các cấp; đồng thời giúp người chỉ huy đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất, cách mang đeo trang bị theo quy định, đánh giá thực chất về sức khoẻ, sự dẻo dai, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trần Bình (Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế)