UBND thành phố Huế: Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2023
12/12/2023 5:08:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/12/2023, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồ Nhân – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, cùng hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thành viên của phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố và lãnh đạo, công chức, cán bộ của 36 xã, phường trên toàn địa bàn Thành phố.
   Hội nghị đã triển khai 2 chuyên đề: Luật Thanh tra và Quyết định số 25/2021/QĐ- TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
   Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Lê Hồ Nhân – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phổ biến Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) là những công cụ pháp lý hết sức quan trọng, nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
   Đồng thời, Hội nghị lần này, đại diện Sở Tư pháp tỉnh đã triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ- TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đây là hoạt động quản lý nhà nước nhằm để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã. Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật.
   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật - Trưởng phòng Tư pháp Thành phố đề nghị: Các đồng chí tham dự hội nghị tập trung, nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu các kiến thức của Báo cáo viên pháp luật đã phổ biến; Đồng thời, sau hội nghị phải chủ động nghiên cứu thêm các kiến thức pháp luật để chỉ đạo, tham mưu, thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và tại cơ sở.
Phòng Tư pháp thành phố Huế