Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
29/11/2023 10:46:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 29/11/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã ban hành công văn số 1650/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản các khu đất tại phường Hương Sơ, phường An Đông và phường Vỹ Dạ.
Xem nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 1650/TB-TTPTQĐ ()
Văn phòng HĐND & UBND TP Huế