Thành phố Huế: Các địa phương khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024
27/10/2023 2:29:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024, trong các ngày từ 23/10 đến 31/10/2023, Hội đồng NVQS các phường, xã, trên địa bàn thành phố Huế đã và đang tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS.
   Trước đó, để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các địa phương trong toàn thành phố Huế đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp; từ rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi NVQS; phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đối với nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS các phường, xã đã phân công các thành viên trong hội đồng phối hợp với các tổ, thôn tuyên truyền đến từng hộ gia đình khẩn trương thông báo cho con em mình biết thời gian, địa điểm tham gia khám sức khoẻ theo đúng quy định.
   Nhờ làm tốt các bước của công tác chuẩn bị, nên trong các ngày tổ chức khám sơ tuyển tại các địa phương được diễn ra thuận lợi. Việc khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, và đúng Luật; các nam công dân có giấy điều động gọi khám tuyển được đo chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực, huyết áp, tim mạch, thị lực, bên nội khoa, ngoại khoa và bệnh chuyên khoa, hình thể bên ngoài và các chỉ số khác đối với quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân…
 
   Theo kế hoạch, sau khi các phường, xã tổ chức khám sơ tuyển xong, sẽ báo cáo kết quả về Ban CHQS thành phố Huế, kèm theo danh sách trúng sơ tuyển và phiếu kiểm tra sức khoẻ theo quy định. Có biện pháp quản lý chặt chẽ quân số đã trúng tuyển, để sẵn sàng tham gia khám sức khoẻ tại Thành phố trong thời gian tới.
   Để đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng nam thanh niên tham gia khám tuyển tại Thành phố trong thời gian tới, Hội đồng NVQS các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật NVQS sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển, cũng như tổ chức khám vét đối với số thanh niên còn vắng mặt, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 theo phương châm “Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không loại trả”.
Trần Bình (Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế)