Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023
02/10/2023 3:04:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 02/10/2023, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023 đối với Ban CHQS thành phố Huế. Tham gia đoàn kiểm tra còn có Thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.
   Báo cáo của Ban CHQS thành phố Huế cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ; hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp phường, xã; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tham gia hội thi, hội thao, hội thi dân vận khéo đạt kết quả cao. Lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… Dịp này, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh cũng đã kiểm tra trực tiếp tại Ban CHQS phường Đông Ba.
 
   Kết luận buổi kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS thành phố Huế tiếp tục kiện toàn, bổ sung những nội dung còn thiếu sót mà đoàn đã chỉ ra, qua đó nhằm nâng cao chất lượng, biện pháp công tác để bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu nhiêm vụ quân sự, quốc phòng địa phương còn lại của năm 2023; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh các phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; duy trì nghiêm việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ mẫu mực, tiêu biểu”…
Trần Bình (Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế)