Kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
07/11/2022 2:24:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/11/2022, UBND Thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 8454/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2022
     Theo Kế hoạch, UBND Thành phố sẽ tuyển dụng 32 nhân viên bảo vệ trường học và 03 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
     Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tuyển dụng và Phiếu đăng ký dự tuyển tại tài liệu đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2022 ()
2 Phiếu đăng ký dự tuyển ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>