Kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023
06/02/2023 5:53:21 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/02/2023, Hội đồng Tuyển dụng đã ban hành Thông báo số 29/TB-HĐTD thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023.
     Trên cơ sở kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) của Ban phúc khảo; căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của 24 thí sinh có Đơn đề nghị phúc khảo.
     Xem kết quả chi tiết tại file đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>