Đầu tư hạ tầng, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững
02/12/2023 4:25:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sau khi mở rộng địa giới hành chính từ năm 2021, lĩnh vực nông nghiệp ở thành phố Huế không chỉ gia tăng về diện tích, mà còn có thêm các thế mạnh như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản, kinh tế biển, đầm phá… Để phát huy hiệu quả, Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp (SXNN) theo hướng bền vững để tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân...
   Nông nghiệp công nghệ cao cho các sản phẩm xanh, sạch, chất lượng  - Ảnh tại Trang trại công nghệ cao Rơm Farm theo chuỗi tại phường Hương An - thành phố Huế
 
   Nâng cao giá trị kinh tế
   Ảnh hưởng của dịch COVID-19 và kinh tế gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm nói chung và sản phẩm NN nói riêng. Vì vậy, năm 2023 thành phố tập trung đầu tư hạ tầng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển SXNN theo hướng liên kết và sản xuất công nghệ cao nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trong đó, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, các HTX SXNN huy động các nguồn vốn để tu sửa các công trình thủy lợi hư hỏng, nạo vét kênh mương bị bồi lấp, tôn cao áp trúc các đoạn đê xung yếu chủ động tưới, tiêu, ngăn lũ cho diện tích lúa; các công trình thủy lợi đã vận hành cấp nước tưới, tiêu phục vụ tốt cho SXNN và các lĩnh vực khác.
 Trong năm 2023, nhờ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nhiều mô hình SXNN tiên tiến được triển khai và phát huy hiệu quả kinh tế. Trong đó, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và   Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng 8 mô hình nhằm nâng cao chất lượng và năng suất lúa trên 47ha tại các xã, phường: Hương Phong, Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Dương và Hương Vinh. Ngoài ra, các mô hình trồng dưa lê, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế cao với diện tích khoảng 1.500m2, gồm 2 nhà lưới tại phường Hương An và An Hòa. Hiện, người dân đang duy trì 16,5ha hành lá sản xuất theo VietGAP tại phường Hương An và 3.000m2 rau ăn lá sản xuất hữu cơ tại Kim Long; một số diện tích tiếp tục ứng dụng công nghệ máy bay không người lái vào trong quá trình sản xuất lúa trong khâu phun thuốc bảo vệ thực vật như ở xã Phú Mậu, phường Hương Long…
   Mặt khác, thành phố Huế ưu tiên phát triển NN hữu cơ, hình thành chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao, NN số để giảm chỉ chi phí đầu tư, nâng cao giá trị kinh tế trong NN; khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để triển khai các mô hình khuyến nông, khuyến ngư có hiệu quả, có khả năng nhân rộng; xây dựng các mô hình NN phục vụ du lịch tại các địa bàn có lợi thế.
   Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, cùng với việc đa dạng các lĩnh vực SXNN, thành phố đầu tư nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi nhằm cung cấp nước tưới, tiêu úng và ngăn lũ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, úng ngập gây ra. Việc cơ giới hóa trong SXNN, nhất là các khâu làm đất, thu hoạch được đẩy mạnh (trên 98% diện tích được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp); mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa được phát triển, sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được hình thành ở 1 số địa phương, giúp nông dân từng bước tiếp cận thị trường, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ sang sản xuất theo mô hình liên kết hợp tác. Ngoài ra, nuôi trồng thủy sản phát triển khá ổn định thông qua các mô hình chế biến thủy hải sản cung ứng ra thị trường.
Thành phố Huế đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao để từ “sản xuất lương thực” đến “làm giàu bằng nông nghiệp”
 
   Tạo đà để sản xuất bền vững
   Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - Trần Song, từ ngày 01/7/2021, thành phố Huế được mở rộng với lợi thế về mặt địa hình và tiềm năng phát triển các lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, ngành NN của thành phố cũng có thêm các thế mạnh để phát triển kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển kinh tế biển, vùng đầm phá… Tuy nhiên, SXNN đến nay vẫn chưa thực sự phát triển bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; việc mở rộng, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; sản phẩm NN có giá trị gia tăng cao còn ít, khả năng cạnh tranh thấp. Ngoài ra, công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, tìm kiếm kênh tiêu thụ mới chưa được đẩy mạnh; việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn còn hạn chế.
   Để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực NN, thời gian tới Thành phố tiếp tục triển khai chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), áp dụng cơ giới hóa trong SXNN, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người nông dân, qua đó tạo lực để SXNN Thành phố từng bước phát triển bền vững.
Máy bay phun thuốc trên đồng ruộng, với nhiều tiện ích so với phương pháp thủ công
 
   Để thực hiện mục tiêu trên, sắp tới thành phố tiếp tục hỗ trợ các HTX NN, người dân phát triển kinh tế tập thể gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; rà soát lại khu vực chăn nuôi trong khu dân cư đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; xây dựng phương án phát triển rừng bền vững và đầu tư thêm hạ tầng, phát triển cây dược liệu, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, nâng cao các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm.
   Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - Trần Song nhấn mạnh, năm 2024 thành phố cơ cấu lại ngành SXNN theo hướng thâm canh, hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa lĩnh vực NN; gắn chương trình OCOP với các sàn giao dịch thương mại điện tử, các hội chợ thương mại để tạo sức hút cho sản phẩm và tạo đầu ra cho người dân. Trong đó, tăng cường công tác kêu gọi đầu tư vào SXNN, nông thôn, góp phần làm đa dạng hình thức tổ chức sản xuất, nhất là triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả, thu nhập cao cho người dân vùng nông thôn...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế)