Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
05/08/2023 9:33:44 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ Quyết định số 6264/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố ban hành thông báo số 236/TB-UBND về danh mục tài liệu tham khảo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
     Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 236/TB-UBND ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>