Thông báo tuyển dụng
21/07/2023 4:23:13 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
    1. Số lượng tuyển dụng: 130 viên chức ( 116 giáo viên và 14 nhân viên trường học) và 29 nhân viên bảo vệ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
    2. Hình thức: Thi tuyển đối với viên chức, xét tuyển đối với nhân viên bảo vệ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
    3. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2023
    4. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thành phố, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.
    Số điện thoại liên hệ: 0234.3833049 hoặc 0234.3822547
    Mọi chi tiết xem Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ()
2 Phiếu đăng ký dự tuyển ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>