Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND thành phố Huế thông qua 14 Nghị quyết quan trọng về chỉnh trang hạ tầng đô thị Huế
03/10/2023 3:18:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/10/2023, HĐND thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua các nghị quyết (NQ) liên quan đến sự phát triển của thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác. Chủ trì kỳ họp có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định.
   Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026
 
   Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được của Thành phố trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra khó khăn và giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.
   Trên cơ sở đó, HĐND thành phố Huế đã thông qua 14 Nghị quyết quan trọng như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án (DA) theo thẩm quyền như: DA mở rộng đường lên Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm; nâng cấp, sửa chữa đường Tam Thai; bó vỉa, thoát nước một số khu vực tại phố cổ Gia Hội; thoát nước khu vực Nguyễn Hữu Cảnh; chỉnh trang công viên Trịnh Công Sơn, một số hạng mục thuộc công viên hai bờ sông Hương… và một số trường học trên địa bàn.
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND thành phố Huế thông qua 14 Nghị quyết quan trọng về chỉnh trang hạ tầng đô thị Huế, trong đó có chỉnh trang một số hạng mục thuộc công viên hai bờ sông Hương
 
   UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, 2023 là năm mà thành phố Huế được tỉnh bổ sung nguồn lực tập trung thực hiện các DA chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố, từ đó tạo diện mạo đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp hơn. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở để UBND thành phố và các cơ quan thuộc thành phố tổ chức triển khai thực hiện các đề án, công trình, DA đảm bảo các quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)