07/05/2021
Tin tức sự kiện
Sáng nay 07/5/2021, tại phường Phú Hậu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các phường: Phú Hậu, Phú Bình, An Hòa, Hương Sơ, Phú Hiệp, Phú Cát với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV và những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.