18/05/2021
Tin tức sự kiện
Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, TTATXH thời gian trước, trong và sau bầu cử, thành phố Huế đã sớm xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp cụ thể, sẵn sàng phương án đối phó với dịch Covid-19, với quyết tâm cao nhất bảo vệ thành công cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp, ý nghĩa, thực sự là “Ngày hội của toàn dân”.