Triển khai đồng loạt Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/11/2022 5:07:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Từ ngày 04 đến 13/11/2022, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng loạt Lễ phát động tại 9 huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tiêm vắc xin phòng COVID-19.
   Lễ phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản (tháng 7/2022)
 
   Tuần Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch đề ra đó là thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tham gia Lễ phát động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp của các cấp, các ngành và các lực lượng xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;  Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ phát động. Tại Lễ phát động, Ban tổ chức sẽ bố trí xe tiêm chủng lưu động tại hiện trường, tổ chức tiêm chủng cho đại biểu, công nhân, người lao động..
   Địa điểm tổ chức Lễ phát động đối với tuyến tỉnh sẽ tại Khu Công nghiệp Phú Bài; tuyến huyện, thị xã, thành phố sẽ do UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức lễ phát động.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>