Thành phố Huế tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke
13/09/2022 4:55:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong thời gian qua, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực.
   Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế, bất cập như: Để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng, chống cháy nổ; đặc biệt tình trạng sử dụng ma túy tại cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
   Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực karaoke, ngày 13/9/2022, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6943/UBND-VH về tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke.
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố và UBND 36 phường, xã thuộc Thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
   Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ và tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này và thông báo kết quả xử lý đến các cơ quan có liên quan, báo cáo UBND Thành phố các trường hợp vượt thẩm quyền để có hướng chỉ đạo cụ thể.  
   Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke được phép mở cửa và hoạt động mạnh mẽ trở lại sau 2 năm tạm dừng hoạt động. Chính vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và các tệ nạn xã hội xảy ra. Việc UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke với chủ trương không để tồn tại những vi phạm nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ và các tệ nạn xã hội, qua đó giảm thiểu thiệt hại nặng nề nếu có sự cố xảy ra.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)