Tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh
25/09/2022 10:40:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/9/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Công văn số 7068/UBND-YT về việc tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh.
   Thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thành công trong công tác phòng, chống dịch. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã thuộc Thành phố phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán xâm nhập mặn và phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch – Sáng” nhằm tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh; phát động sâu rộng trong toàn dân, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh.
   Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học; kiểm tra, loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng; phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng; lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của các chương trình, phong trào, dự án của Trung ương, địa phương đang triển khai trên địa bàn. Qua đó nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ, cải tạo môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần tạo nên diện mạo mới, cảnh quan mới cho các phường, xã trên địa bàn thành phố.
  Đối với Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ trạm y tế về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch, bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán xâm nhập mặn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh bảo đảm hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.
Thanh Nguyễn (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>