Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế kiểm tra huấn luyện tại chức năm 2023
21/09/2023 5:09:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong 2 ngày 20 và 21/9/2023, Ban CHQS thành phố Huế tổ chức kiểm tra kết quả học tập, huấn luyện tại chức năm 2023 đối với Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị.
   Theo đó, các nội dung kiểm tra gồm: Điều lệnh đội ngũ; Điều lệnh quản lý Bộ đội; Bắn súng K54 đối với cán bộ Sĩ quan, súng Tiểu liên AK đối với Quân nhân chuyên nghiệp; Chạy cự ly 100m, Bật xa tại chổ, Bơi tự do 100m, kiểm tra nhận thức chung về công tác Đảng, công tác Chính trị, công tác hậu cần và công tác Kỹ thuật.
   Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập, huấn luyện tại chức  năm 2023 của cán bộ Ban CHQS thành phố. Từ đó rút ra những khâu yếu, những mặt còn hạn chế, đồng thời bổ sung những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố Huế, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Trần Bình (Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế)