Thành phố Huế tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
27/11/2023 2:21:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, từ ngày 23/11 đến ngày 19/12/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Huế tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố Huế.
     Trong đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Huế đã phát lệnh gọi 1978 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khoẻ tốt, lí lịch rõ ràng, đã qua vòng khám sơ tuyển tại 36 phường, xã và các cơ quan đứng chân trên địa bàn thành phố. Công tác khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai. Các thanh niên được gọi khám đều phải kiểm tra các nội dung như: Đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra thị lực, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, huyết áp, điện tim, siêu âm…
     Để công tác khám tuyển đảm bảo chính xác, đúng kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, thời gian qua, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo các phường, xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về Luật nghĩa vụ quân sự; huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội để triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó các thanh niên có lệnh gọi khám tuyển đã đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu trong công tác khám tuyển.
     Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Huế sẽ tiến hành họp, tổ chức phân loại, tuyển chọn ra những thanh niên có đủ sức khoẻ, văn hoá, đạo đức, phẩm chất chính trị theo đúng quy định để phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2024.
Trần Bình