Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
Đơn đề nghị thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ (Bản chính) Bản chính
Dự thảo (kèm file điện tử) Điều lệ Quỹ (Bản chính) Bản chính
+ Nếu là công dân Việt Nam: Có sơ yếu lý lịch và lý lịch tư pháp của các thành viên sáng lập quỹ (nếu là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan đó); + Nếu là tổ chức Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ. (Bản chính) Bản chính
Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân phải có bản sao di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền có công chứng. (Bản sao có chứng thực) Bản chính
Biên bản thành lập Ban sáng lập quỹ; (Bản chính) Bản chính
Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ; (Bản chính) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ:

Không