Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
* Đối với thông báo thu hồi đất, hồ sơ gồm: Bản chính
1. Văn bản đề nghị thu hồi đất (bản chính) Bản chính
2. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (bản chính) Bản chính
* Đối với quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ gồm: Bản chính
1. Thông báo thu hồi đất (bản sao) Bản chính
2. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính) Bản chính
3. Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng kèm theo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bản chính) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 2

Không