Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính) Bản chính
2. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính) Bản chính
3. Đề án thăm dò khoáng sản (bản chính) Bản chính
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu) Bản sao có chứng thực
5. Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu) Bản sao có chứng thực
6. Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu) Bản sao có chứng thực
7. Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu) Bản sao có chứng thực
8. Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu) Bản chính
Trường hợp đề nghị thăm dò quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 2

Không