Tra cứu Thủ tục hành chính

Thẩm định chủ trương đầu tư dự án
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0

Bộ, ngành, UBND tỉnh báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công để quyết định chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước trước khi phê duyệt đề xuất dự án.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Tờ trình cơ quan chủ quản của chủ đầu tư Bản chính
2. Báo cáo đầu tư Bản chính
3. Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 5

Không