Tra cứu Thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0

Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Bản chính
2. Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án Bản chính
3. Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án Bản chính
4. Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có) Bản sao
5. Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có) Bản chính
6. Quyết định lựa chọn nhà đầu tư Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 5

Không