Tra cứu Thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Xây dựng Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Bản chính
2. Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các bản vẽ in màu thu nhỏ Bản chính
3. Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Bản chính
4. Các văn bản pháp lý có liên quan Bản sao có chứng thực
5. Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; Bản chính
6. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng Bản sao có chứng thực
7. Đĩa CD lưu thuyết minh nội dung nhiệm vụ, bản vẽ và file scan các văn bản liên quan. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 5

Không