Tra cứu Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển (bản chính); Bản chính
2. Đề án khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; hoặc báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp đã có công trình khai thác; hoặc Đề án khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; hoặc Báo cáo khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp đã có công trình khai thác (1 bản chính). Bản chính
3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (bản chính); Bản chính
4. Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước (bản chính). Bản chính
5. Văn bản góp ý, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến (đối với trường hợp phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân) (bản chính). Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không