Tra cứu Thủ tục hành chính

Công nhận làng nghề truyền thống
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT Bản chính
Văn bản đề nghị của UBND xã Bản chính
Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ gồm: - Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống. - Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) Bản chính
Trường hợp chưa được công nhận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ gồm: - Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất. - Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Bản chính
Những làng chưa đạt tiêu chuẩn của tiêu chí công nhận làng nghề, hồ sơ gồm: - Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của UBND cấp xã có xác nhận của UBND cấp xã; - Bản sao có công chứng giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lảm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh trở lên trao tặng (nếu có) Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề tuyền thống. - Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) - Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của UBND cấp xã. Bản chính
Tờ trình của UBND cấp huyện kèm báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng sơ tuyển cấp huyện (Bản chính). Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản sao

Số lượng bộ hồ sơ: 1