Tra cứu Thủ tục hành chính

Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ
Tờ trình đề nghị công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Biên bản bầu cử thành viên và các chức danh lãnh đạo của Hội đồng quản lý quỹ
Danh sách, địa chỉ, số điện thoại, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ (trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài thì phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch)
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

Số lượng bộ hồ sơ: 1