Tra cứu Thủ tục hành chính

Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ Bản chính
Đơn đề nghị thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ (Bản chính) Bản chính
Dự thảo Điều lệ Quỹ (Bản chính) Bản chính
Biên bản thành lập Ban sáng lập quỹ (Bản chính) Bản chính
Cam kết đóng góp tài sản của thành viên sáng lập quỹ (Bản chính) Bản chính
Hồ sơ tư cách sáng lập viên: + Nếu là công dân Việt Nam: Có sơ yếu lý lịch và lý lịch tư pháp của các thành viên sáng lập quỹ; + Nếu là tổ chức Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ (Bản chính) Bản chính
Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân phải có bản sao di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền có công chứng (Bản chính) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1