Tra cứu Thủ tục hành chính

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
Lĩnh vực: Giao thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 2 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Giao thông VT
Đối với các trường hợp công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng: Vì lý do an ninh, quốc phòng liên quan đến luồng, tuyến đường thủy nội địa hoặc trong quá trình khai thác luồng, tuyến đường thủy nội địa, xét thấy luồng, tuyến đường thủy nội địa không đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông vận tải. Biên bản kiểm tra, đánh giá luồng, tuyến đường thủy nội địa giữa cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực hoặc Sở Giao thông vận tải với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác đường thủy nội địa chuyên dùng. Bản chính
Đối với trường hợp: Đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa không còn nhu cầu khai thác vận tải. Hồ sơ: Đơn đề nghị đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu quy định. Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản sao

Số lượng bộ hồ sơ: 1