Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0

- Các bước thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ xin tự giải thể hội tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, Ban lãnh đạo hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép giải thể hội

Bước 2. Thụ lý, giải quyết hồ sơ Việc giải thể hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự.

+ Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin tự giải thể hội

+ Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)

Bước 3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động

Bước 4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý).

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 7h30 đến 11h00.

          - Chiều: 14h đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, số 09 Đống Đa, Tp Huế, Thừa Thiên Huế

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị giải thể hội
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 02

a) Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương.

b) Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện các quy định trên và gửi một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.