Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0

- Các bước thực hiện:

+ Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu:

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, địa chỉ: số 09 Đống Đa, thành phố Huế.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

        Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 2: Phòng Tổ chức - Biên chế, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 7h30 đến 11h00.

          - Chiều: 14h đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, số 09 Đống Đa, Tp Huế, Thừa Thiên Huế.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội
Điều lệ (kèm file điện tử) và trích biên bản thông qua Điều lệ hội Bản chính
Trích biên bản bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội Bản chính
Trích ngang danh sách Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội Bản chính
Lý lịch tư pháp và sơ yếu lí lịch của người đứng đầu hội (Bản chính) và công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có) Bản chính
Chương trình hoạt động của hội Bản chính
Nghị quyết đại hội Bản chính
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 02

a) Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.