Tra cứu Thủ tục hành chính

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 02 ngày làm việc tại UBND tỉnh, 03 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.)
Phí, lệ phí: 0

- Bước 1: Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi văn bản đề nghị đổi tên đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- văn bản đề nghị đổi tên Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xem xét đổi tên khi có văn bản đề nghị đổi tên của tổ chức, cán nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên; tên của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp sau khi thay đổi.lang=VI style=font-size:14.0pt;mso-ansi-language:VI>Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.