Tra cứu Thủ tục hành chính

Xin phép sử dụng thẻ ABTC (đi lại doanh nhân APEC)
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (Thời gian giải quyết của UBND tỉnh)
Phí, lệ phí: 0

* Đối với doanh nhân:

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bước 2: Sau 11 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Doanh nhân nhận Quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế  tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; dự thảo Công văn lấy ý kiến thẩm tra của các đơn vị liên quan tại khoản 1, điều 6, Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian: 01 ngày làm việc

- Bước 2: Lấy ý kiến các cơ quan quy định khoản 1, điều 6, Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh. Thời gian 5 ngày làm việc

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, dự thảo Quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian 02 ngày làm việc;

- Bước 4: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát hồ, tham mưu đề xuất và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, ký Quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC. Thời gian 03 ngày làm việc.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Dự thảo văn bản có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử.
* Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp có nhu cầu cấp thẻ ABTC:
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đề nghị do thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu
Bản sao công chứng hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng kinh tế (hoặc tài liệu tương tự) doanh nghiệp ký kết với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng, tài liệu ký kết, hợp tác đã hoặc đang được thực hiện). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và chứng thực.
Hộ chiếu phổ thông
Quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân đã có thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ
Sổ Bảo hiểm xã hội của doanh nhân
* Đối với công chức, viên chức Nhà nước có nhu cầu cấp thẻ ABTC:
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành do người đứng đầu đơn vị ký tên và đóng dấu
Quyết định cử đi công tác nước ngoài của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC
Bản sao hộ chiếu

Số lượng bộ hồ sơ: 06

Không