Tra cứu Thủ tục hành chính

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc (17 ngày làm việc, trong đó thời gian giải quyết của: UBND tỉnh 7 ngày, Sở LĐ-TB&XH 10 ngày)
Phí, lệ phí: 0

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực của doanh nghiệp và trình Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi giấy phép.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi giấy phép. 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép Bản chính
Giấy phép đã được cấp Bản chính
Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.