Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục “Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục”
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị UBND tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Bản chính
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường. Bản chính
Dự thảo Văn bản có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ:

Không