Tra cứu Thủ tục hành chính

Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (20 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh; 15 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị xếp hạng của cơ sở dạy nghề
Bảng tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu chứng minh của cơ sở dạy nghề
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không