Tra cứu Thủ tục hành chính

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Bản chính
Công văn đề nghị của doanh nghiệp. Bản chính
Bảng tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty. Bản chính
Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân. Bản chính
Danh sách đơn vị thành viên. Bản chính
Bản sao các giấy tờ sau: Giấy đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính hai năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không