Tra cứu Thủ tục hành chính

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT Bản chính
Văn bản đề nghị của chủ rừng Bản chính
Phương án chuyển loại rừng có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP Bản chính
Dự thảo Tờ trình gửi Hội đồng nhân dân, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không