Tra cứu Thủ tục hành chính

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: bảy ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đang được giao quản lý, sử dụng lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng không phù hợp.

Ghi chú: Tùy thuộc vào công năng chuyển đổi của tài sản, Sở chuyên ngành tham mưu bằng văn bản về sự cần thiết, sự phù hợp của đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Tài chính Bản chính
Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản (trong đó nêu rõ sự cần thiết, thời hạn, tính khả thi, phương án sử dụng tài sản công tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư) Bản chính
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) Bản chính
Danh mục tài sản (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán) Bản chính
Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có) Bản sao
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không