Tra cứu Thủ tục hành chính

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: bảy ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công : Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

Ghi chú: Sở Tài chính tham mưu bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Tài chính Bản chính
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản Bản chính
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) Bản chính
Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí) Bản chính
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có) Bản sao
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không