Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày (Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. + Sáng: 8h00 đến 11h00. + Chiều: 13h30 đến 16h30.)
Phí, lệ phí: 0

+ Đối với tổ chức:

 Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mẫu.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng cho tập thể:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu).

Bước 2: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét và lập tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ (thời gian 1/2 ngày làm việc).

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 9,5 ngày làm việc.

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Tờ trình của sở, ban, ngành, cơ quan tương đương thuộc tỉnh (2 bản chính); Bản chính
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị (2 bản chính); Bản chính
- Báo cáo thành tích tập thể (mẫu số 1). Tại thời điểm đề nghị tặng Cờ thi đua, đơn vị đó phải dẫn đầu trong phong trào thi đua của khối lực lượng vũ trang. Bản chính
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo Văn bản có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ:

Không