Các bước tiến hành một thủ tục đầu tư
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Đầu mối tiếp nhận

2.Các thủ tục đầu tư:

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

+ Văn phòng UBND Thành phố

+ Địa chỉ: 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế

+ Điện thoại 84.54.3849666

2.1. Thủ tục đăng ký kinh doanh

* Đối với các nhà đầu tư trong nước
    - Đơn xin thành lập doanh nghiệp ( theo mẫu)
    - Điều lệ doanh nghiệp
* Đối với các nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài
    - Đơn xin cấp giấy phép đầu tư ( theo mẫu)
    - Hợp đồng liên doanh , Điều lệ doanh nghiệp liên doanh( đối với doanh nghiệp liên doanh); Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ( đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
    - Luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc giải trình kinh tế kỹ thuật khả thi
    - Giấy phép hoạt động kinh doanh;Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 02 năm gần đây; Giấy xác nhận của ngân hàng về khả năng tài chính của nhà đầu tư.
    - Hồ sơ xin thuê đất với các nội dung chính ( vị trí, diện tích đất sử dụng, giá tiền thuê đất, địa điểm dự kiến bố trí dự án, phương án đền bù giải phóng mặt bằng).
    - Các tài liệu liên quan đến chuyển giao công nghệ (nếu có).

2.2. Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch:

    - Văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền
    - Tờ trình cấp chứng chỉ quy hoạch kèm theo bản vẽ hiện trạng khu đất

2.3. Thủ tục xin thuê đất:

+ Đối với dự án mà nhà đầu tư là tổ chức , cá nhân trong nước.
    - Đơn xin giao đất hoặc thuê đất ( theo mẫu)
    - Giấy phép thành lập doanh nghiệp
    - Văn bản thoả thuận của các cơ quản lý Nhà nước về địa điểm xây dựng dự án ( đối với các dự án đầu tư có địa điểm không thuộc cụm công nghiệp của thành phố).
    - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
    - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
    - Phương án giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa

+ Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài:
    - Đơn xin giao đất hoặc thuê đất ( theo mẫu)
    - Giấy phép đầu tư
    - Văn bản thoả thuận của các cơ quản lý Nhà nước về vị trí,diện tích, giá cho thuê đất và địa điểm dự kiến của dự án.
    - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
    - Phương án giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa.
    - Văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về đánh giá tác động môi trường ( nếu có)

2.4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

    - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
    - Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất
    - Bản vẽ hiện trạng khu đất
    - Chứng chỉ quy hoạch
    - Ba bộ hồ sơ thiết kế
* Đối với dự án đầu tư có vốn nước ngoài, nộp thêm giấy phép đầu tư và văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.5 Cấp ưu đãi đầu tư

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh
- Đơn xin đăng ký ưu đãi đầu tư theo mẫu
- Dự án đầu tư hoặc phương án kinh doanh
- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

3. Thời gian giải quyết

Nhanh chóng và thuận lợi cho nhà đầu tư
* Cấp giấy phép đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Tỉnh TT- Huế): thời gian tối đa từ 5-7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Hoàn thành thủ tục thuê đất: thời gian tối đa từ 5-10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
* Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề, đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện: thời gian tối đa từ 1-3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư: thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

ĐẦU MỐI TIẾP XÚC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI TP HUẾ

• VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HUẾ
Địa chỉ: 23-25 Lê Lợi , TP Huế - Việt Nam
Tel: 84.54.3849666
Fax: 84.54.3822681
Email:
ubndtphue@dng.vnn.vn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRAO ĐỔI

• CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHAN TRỌNG VINH
Địa chỉ: 23-25 Lê Lợi , TP Huế - Việt Nam
Tel: 84.54.3846439
Di động: 0913425133
Fax: 84.54.3822681
Email:
ubndtphue@dng.vnn.vn

• PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
LÊ PHƯỚC HÒA
Địa chỉ: 23-25 Lê Lợi , TP Huế - Việt Nam
Tel: 84.54.3822540
Di động: 0916921999
Fax: 84.54.3822681
Email: ubndtphue@dng.vnn.vn