CÔNG TY TNHH THIÊN HƯƠNG
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
- Địa chỉ: 20 Chi Lăng, Huế - Điện thoại: 3522040

 

1. Thông tin chung:
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Thiên Hương
- Địa chỉ liên lạc: 20 Chi Lăng, Thành phố Huế
- Điện thoại liên lạc 054.3522040                 Fax: 054.3534473
- Địa chỉ website của đơn vị: http://www.mexungthienhuong.com.vn
- Loại hình DN: Công ty TNHH
- Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất và buôn bán kẹo mè xửng.
2. Một số giải thưởng quan trọng đã đạt được:
- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2003
- Cúp vàng vì Sự Nghiệp Xanh Quốc tế 2003
- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2003
- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2005
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố