Công ty TNHH TM-DV Tin Học và Viễn thông TST
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
- Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Thành phố Huế - Điện thoại: 3536726

1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

Kinh doanh các thiết bị tin học và viễn thông: Linh kiện, máy tính nguyên bộ Đông Nam á, IBM, COMPAQ, HP, DELL. Máy in, Photocopy, tổng đài, máy Fax, thiết bị nghe nhìn phục vụ công tác quản lý và giáo dục.

Thiết kế và gia công các phần mềm tin học ứng dụng, chuyên ngành.

Tư vấn xây dựng các giải pháp mạng máy tính chuyên nghiệp như: LAN, WAN, Intranet, Internet, thiết kế website.

2. Lĩnh vực đào tạo:

Liên kết các trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng và TH DL Công nghệ Nguyễn Tri Phương đào tạo tin học ngắn hạn và dài hạn với các loại hình sau:

Trung cấp tin học, trung cấp kế toán tin.

Tin học A,B,C, Tin học văn phòng, Kỹ thuật viên.

Tin học ứng dụng đồ hoạ: Photoshop, Corel, Auto Cad, 3DMax, Flash.

Tin học ứng dụng: Lập trình Pascal, C, C++, Foxpro, Access.

Hợp đồng các cơ quan, tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao.

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố