Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu
27/11/2023 4:28:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 27/11/2023, HĐND thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu ra. UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định đã chủ trì kỳ họp.
Bỏ phiếu tín nhiệm - Ảnh: Quang Phong
 
   Tại kỳ họp lần này, có 18 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, gồm các đại biểu trong Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ban của HĐND và các ủy viên của UBND thành phố Huế. Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này đánh giá cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các chức danh.
   Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định cho biết, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, bên cạnh nâng cao năng lực giám sát của HĐND còn giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tự soi, tự sửa; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế còn đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, công tâm trong các lá phiếu đánh giá của mình.
   Qua tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín, kết quả Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật đều nhận được sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND, với tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm cao. 
   Các chức danh còn lại, không có người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế)