Rà soát tồn tại, tháo gỡ khó khăn trong phòng cháy chữa cháy chợ trên địa bàn thành phố Huế
07/12/2023 5:42:51 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 07/12/2023, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị rà soát tồn tại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đối với các chợ trên địa bàn Thành phố.
   Theo thống kê, trên địa bàn Thành phố hiện có 42 chợ truyền thống, dân sinh. Trong đó, nhiều chợ đã xuống cấp, chưa đầu tư hệ thống PCCC nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Mặt khác, do quy hoạch xây dựng ban đầu tại các chợ chưa đảm bảo về công tác PCCC&CNCH, như: lối và đường thoát nạn trong các đình chính và đình phụ tại các chợ chưa đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC; giải pháp ngăn cháy lan giữa các kiốt, giữa chợ và các công trình lân cận; chưa quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà…
   Hội nghị đã báo cáo kết quả rà soát, thực trạng tồn tại đối với các chợ trên địa bàn; báo cáo đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ đối với các chợ truyền thống cũng như tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh mua bán tại các chợ trong thời gian qua. Đồng thời, nêu lên thực trạng và thiệt hại đối với vụ cháy chợ Khe Tre ở thị trấn Khe Tre, (Nam Đông) vừa qua.
Các lực lượng tại chợ Đông Ba thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 
 
   Lãnh đạo UBND thành phố Huế nhấn mạnh, để đảm bảo công tác PCCC&CNCH tại các chợ, thời gian tới Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC cho tất cả các hộ kinh doanh, những người buôn bán, làm việc tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ngay từ giai đoạn ban đầu, trong quá trình hoạt động nếu các cơ sở này có mở rộng, nâng cấp, cải tạo thì phải thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC lại. Định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng để nâng cao ý thức và kinh nghiệm về công tác PCCC cho các chủ ki ốt và thành viên BQL các chợ trên địa bàn...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>