Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Tỉnh
23/10/2023 10:07:09 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ kết quả trên Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Văn phòng UBND tỉnh vừa công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh năm 2023.
   Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp - Ảnh: Thuathienhue.gov.vm
 
   Theo đó, kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023,  tổng số điểm UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được là 61.7/100 điểm, điểm trung bình cả nước 68.3/100, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố (Số liệu tại thời điểm 10/10/2023).
   Đối với các chỉ số thành phần, Thừa Thiên Huế có nhiều chỉ số đạt cao so với điểm trung bình cả nước. Cụ thể: Chỉ số công khai, minh bạch của tỉnh đạt 11.3/18 điểm ( điểm trung bình cả nước: 12.3); Chỉ số tiến độ, giải quyết 17.1/20 điểm (điểm trung bình cả nước: 17.7); Chỉ số mức độ hài lòng 16,4/18 điểm (điểm trung bình cả nước: 17,1/18).
   Về kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với UBND cấp huyện, năm 2023 UBND huyện Quảng Điền xếp vị trí thứ nhất với 57,76/100 điểm,
   Về kết quả thực hiện chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND thành phố Huế xếp vị trí thứ nhất với số lượng hoàn thành 2.156 hồ sơ.
   Về kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính  trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đối với UBND cấp huyện thì  UBND Quảng Điền xếp vị trí thứ nhất với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, trong hạn 88.89%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 66.8%; đối với các sở ngành thì Sở Tài nguyên và Môi trường xếp vị trí thứ nhất với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, trong hạn 98.59%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 98.0%.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 1236 của VP UBND Tỉnh V/v Công bố Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)